Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội

18/09/2020 18:02

Bộ Chính trị phân công ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Chu Ngọc Anh

Chiều 18/9, tại Thành uỷ Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 17/9, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ sẽ đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (dự kiến khai mạc ngày 20/10).

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Từ tháng 10/1988 - 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 12/1995 - 7/1997, ông công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 7/1997 - 11/2003, ông làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ tháng 11/2003 - 8/2010, ông làm chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8/2010 - 1/2011, ông làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2011 - 3/2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 3/2013 - 5/2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 5/2013 - 9/2015, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 9/2015 - 4/2016, ông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phùng Đô