Bộ trưởng KH&ĐT chia sẻ 6 mục tiêu Việt Nam hướng đến trong năm 2021

22/12/2020 12:20

Sáu mục tiêu này được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nêu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2020 sáng nay (22/12).

bộ trưởng kh&Đt chia sẻ 6 mục tiêu việt nam hướng đến trong năm 2021

Sáu mục tiêu Việt Nam hướng tới trong năm 2021 được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nêu tại Diễn đàn

Sau khi điểm lại những khó khăn và thành tựu đạt được trong năm 2020, giai đoạn 2016-2019, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Việt Nam đang hướng đến 6 mục tiêu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng:

Năm 2020 là năm khó khăn và thách thức lớn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực, duy trì được tăng trưởng GDP dự kiến 2,5-3%. Đây cũng là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020.

Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; Tốc độ tăng trưởng 2016–2019 bình quân 6,8%/năm; Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung nguồn lực đầu tư; Nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn hoàn thành; Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả…

Các mục tiêu đó là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp đến là đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; và Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ có các biện pháp cụ thể và nhanh chóng để giải quyết ngay các nút thắt đang cản trở doanh nghiệp tận dụng các cơ hội hội nhập từ các FTA nói chung và từ EVFTA nói riêng để phục hồi sau đợt Covid-19. Các nút thắt này là nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng…

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nội địa, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ hỗ trợ tăng cường năng lực và chất lượng xúc tiến đầu tư thương mại. Riêng với nông sản, Chính phủ nên hỗ trợ thiết lập các trung tâm kỹ thuật để đăp ứng các tiêu chuẩn mà các nước đối tác nhập khẩu có yêu cầu đặc thù (về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm phải chiếu xạ, phải kiểm tra trước khi bốc hàng…)

Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với trọng tâm là cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp còn rất khó khăn, ông Lộc cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng việc các bộ ngành và chính quyền các địa phương thực thi đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết 68 của Chính phủ ban hành tháng 5/2020 mà trọng tâm cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp và các nhóm công tác của Diễn đàn cũng kiến nghị liên quan tới các vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; Điện và năng lượng; Thuế và hải quan; Giáo dục và đào tạo; Du lịch.

Riêng vấn đề cơ sở hạ tầng, Hiệp hội doanh nghiệp và các nhóm công tác đề nghị Việt Nam cần tiếp tục xây dựng một cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có hiệu quả và một số vấn đề liên quan tới dự thảo Luật PPP như bảo lãnh, phân chia rủi ro, lựa chọn nhà đầu tư.

Cao Sơn