Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

04/09/2016 07:10

Đó là phương châm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...

bộ trưởng mai tiến dũng: nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Đề cao kỷ luật, kỷ cương   

Ngay sau khi Chính phủ khóa mới được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp sẽ xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ”. Chính phủ sẽ triển khai thế nào để đưa thông điệp trên của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống, thưa Bộ trưởng?

Thông điệp trên đưa ra vào chiều 26/7/2016 trong Lễ tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XIV của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không chỉ đáp ứng sự trông đợi và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, mà còn được các thành viên Chính phủ đồng lòng, nhất trí cao.

Để thực hiện thông điệp và mục tiêu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu trên, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ sẽ hướng vào 6 trọng tâm chính:

Một là, Chính phủ sẽ quan tâm xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, liêm chính, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Làm gương cho xã hội về tất cả mọi vấn đề, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Chính phủ sẽ phân cấp, giao quyền theo hướng để bộ, ngành, địa phương tự làm những việc có thể tự chủ và làm tốt; Không để các bộ, ngành, địa phương đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những việc mà các bộ, ngành, địa phương có thể làm tốt, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ khâu đầu đến khâu cuối."

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Hai là, Chính phủ khẳng định sẽ tăng cường kỷ cương, phép nước, chấn chỉnh tình trạng thực thi pháp luật không nghiêm, đặc biệt là trong khu vực hành chính công. Muốn phát huy và bảo đảm quyền dân chủ của người dân, nhất là người yếu thế trong xã hội càng phải thực hiện nghiêm kỷ cương, phép nước. Đây là hai vấn đề quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhau.

Ba là, chuyển mạnh từ Chính phủ với phương thức chỉ đạo, điều hành mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ; Chính phủ tập trung xây dựng thể chế, quản lý đất nước và xã hội theo Hiến pháp và pháp luật, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ, chính quyền các cấp.

Bốn là, phân định rõ chức năng quản lý với thị trường, hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin-cho. Những nội dung nào, việc nào mà thị trường làm tốt thì để thị trường tự điều tiết. Chính phủ chỉ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, xóa bỏ các rào cản bất hợp lý, tạo môi trường thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Năm là, Chính phủ sẽ phân cấp, giao quyền theo hướng để bộ, ngành, địa phương tự làm những việc có thể tự chủ và làm tốt; Không để các bộ, ngành, địa phương đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những việc mà các bộ, ngành, địa phương có thể làm tốt, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ khâu đầu đến khâu cuối.

Sáu là, đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; Sự phối hợp của các bộ, ngành với địa phương và của các địa phương với các bộ, ngành.

Báo cáo trước Quốc hội về cơ cấu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay trong cơ cấu Chính phủ hiện nay vẫn còn một số lĩnh vực phân công chưa rõ ràng, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ do có sự giao thoa trong phân công trách nhiệm ở một số lĩnh vực chưa hợp lý, chưa rõ ràng, dẫn đến khó quy trách nhiệm cụ thể khi xảy ra sự cố? Điều này sẽ được khắc phục như thế nào trong thời gian tới?

Để khắc phục tình trạng trên, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định khung và các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với mỗi cơ quan. Với những vấn đề liên ngành, thực hiện nhất quán nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, xác định rõ cơ chế và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan. Cụ thể, Thủ tướng đã yêu cầu từ nay đến hết tháng 10 phải ban hành xong các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành để ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy làm việc hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng “đông mà không mạnh”.

Ngay khi Chính phủ được kiện toàn sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, có thể thấy, từ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cho đến các Bộ trưởng, trưởng ngành đều thể hiện rõ nét tinh thần kiến tạo, những hành động mạnh mẽ, bắt tay giải quyết, tháo gỡ những bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, việc này bước đầu có ý nghĩa như thế nào?

Một trong những giải pháp tạo đột phá để xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất chú trọng việc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên. Từ tháng 5/2016 đến nay, Thủ tướng đã liên tục yêu cầu các cơ quan báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết để có các giải pháp, chỉ đạo kịp thời nhằm đưa Nghị quyết đi vào đời sống.

Thủ tướng Chính phủ với tư cách là người đứng đầu Chính phủ đã sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và báo chí, có những chỉ đạo cụ thể, phù hợp. Đơn cử như Dự án xây dựng tuyến đường giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng là vụ việc được dư luận quan tâm đặc biệt. Lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, Thủ tướng quyết định chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vì chưa đủ căn cứ, cơ sở theo quy định.  

Ngay tại thời điểm chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016, khi có thông tin về vụ việc quán cà phê Xin chào ở TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo xử lý vụ việc. Sau hội nghị, đã có cả trăm kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được gửi trực tiếp đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đã chuyển các đơn thư kiến nghị này đến các cơ quan xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện, đồng thời theo dõi, công khai kết quả xử lý của các cơ quan trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử của VCCI…

Tại phiên họp Chính phủ tháng 7/2016 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc như: Công tác hoàn thuế VAT, giảm gánh nặng chi phí vận tải cho doanh nghiệp, giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc khai thác rừng trái phép ở một số tỉnh Tây Nguyên, thu hồi biển xanh cấp không đúng quy định…

Các bộ, ngành cũng rất quyết liệt thực hiện những giải pháp đã đề ra. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đã khẩn trương, tích cực xây dựng các nghị định về đầu tư kinh doanh để ban hành kịp thời hạn, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thêm động lực cho việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Những hành động cụ thể, mạnh mẽ này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ; tạo niềm tin cho nhân dân.

bộ trưởng mai tiến dũng: nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Cải cách hành chính tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Tăng giám sát việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có những thay đổi gì để thực hiện được các chỉ đạo của Thủ tướng và đáp ứng sự đổi mới của Chính phủ khóa mới?

Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin và điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hơn 4 tháng qua, kể từ khi Chính phủ khóa XIII được kiện toàn, Văn phòng Chính phủ đã chủ động, tích cực đổi mới trên các mặt công tác, thể hiện như sau:

Thứ nhất, chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ theo hướng cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Chính phủ 2015, các văn bản liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chủ trương định hướng, chỉ đạo điều hành mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cũng tập trung cải tiến quy trình giải quyết công việc tại Văn phòng Chính phủ, thể hiện rõ vai trò điều phối của Văn phòng Chính phủ khi còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, cơ quan; Tăng cường vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ,  ngành, địa phương.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ để phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Tham mưu thành lập đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác cải cách hành chính, tổ chức xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ trên cơ sở điều chuyển, sắp xếp nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy hiện nay còn bị phân tán, rải rác ở một số bộ.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình công tác cho cả năm, từng quý, từng tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã chủ động cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan ngang bộ tích cực triển khai, quyết liệt đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để kịp thời trình Chính phủ ban hành 85 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các luật có hiệu lực từ 1/7/2016. Đến nay chỉ còn 5 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành, thấp nhất trong 5 năm qua.

Thứ tư, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Thứ năm, chủ động, kịp thời phát hiện và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý một cách quyết liệt, cụ thể các vấn đề “nóng” mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương như: Tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường; Diễn biến bất thường của khí hậu; Sự cố môi trường ở 04 tỉnh ven biển miền Trung; Vụ quán cà phê Xin chào…

Thứ sáu, khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hàng năm và giai đoạn 2016 - 2021 của cơ quan như: Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch công tác thanh, kiểm tra…

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ, thống kê và công khai, minh bạch thủ tục giải quyết công việc; giảm bớt các thủ tục, tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Thứ tám, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ.

Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ tích cực cùng với bộ, ngành tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Xóa bỏ rào cản, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, lấy lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

bộ trưởng mai tiến dũng: nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc:

Chính phủ mới không có chỗ cho “bàn lùi”

Trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, tôi và nhiều thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ tư duy, tầm nhìn và hành động của Chính phủ mới trong việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ.

Trong vài tháng hoạt động, những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng trong một số vụ việc cụ thể đã cho thấy tín hiệu đổi mới và cải cách, không chỉ ở tầm nhìn hay thể chế, mà còn ở hành động. Khi tới các địa phương, bao giờ Thủ tướng cũng đưa ra một thông điệp hành động, tạo nên sức nóng trong hành động của cả Chính phủ, nên có thể nói, Thủ tướng là người truyền lửa cho công cuộc cải cách của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Tôi hy vọng sức nóng đó sẽ được duy trì, phát huy trong suốt nhiệm kỳ của Chính phủ mới, còn Thủ tướng sẽ tiếp tục là người truyền lửa cho cả hệ thống chính quyền.

Cũng trong vài tháng qua, tư duy của người đứng đầu bắt đầu lan tỏa tới các cơ quan của Chính phủ, tới một số địa phương, nhưng làm thế nào để những phương châm hành động đó có thể truyền tải đến từng công chức cấp cơ sở thì đó là thách thức lớn nhất, cũng là thước đo sự thành công trong chương trình hành động của Chính phủ.

Chính phủ kiến tạo, vì dân phải hiện hữu trong hành vi của từng cán bộ, công chức ở cơ sở chứ không chỉ trong phương châm của người đứng đầu Chính phủ. Đặc trưng nhất của Chính phủ nhiệm kỳ mới, đó là một Chính phủ hành động, sự kiên quyết đến từ người đứng đầu Chính phủ, kiên quyết trong phòng họp đến chỉ đạo, giải quyết từng vấn đề cụ thể. Điển hình như trong cuộc họp về ban hành các nghị định liên quan đến đầu tư, dù có nhiều ý kiến bàn lùi, nhưng người đứng đầu Chính phủ vẫn kiên quyết phải làm cho được, chúng ta không cầu toàn nhưng luôn cố gắng làm hết sức. Chính phủ mới không có chỗ cho “bàn lùi”.

bộ trưởng mai tiến dũng: nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi:

Chính phủ mới khởi động nhưng rất quyết tâm

Chính phủ nhiệm kỳ mới đang trong giai đoạn khởi động nhưng đã thể hiện tinh thần quyết tâm theo định hướng mà người đứng đầu Chính phủ đưa ra là Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, giống với bản chất của một Chính phủ vì dân. Ngay khi bắt đầu, Chính phủ đã thể hiện tinh thần đổi mới tích cực, có sự rà soát hệ thống chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Có lẽ, điểm khác biệt của Chính phủ mới được kiện toàn với Chính phủ nhiệm kỳ trước là sức trẻ, được đào tạo bài bản, năng lực chuyên môn, trình độ, bằng cấp, ngoại ngữ khá hơn.

Đối với người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian qua đã có nhiều thông điệp, hành động rất quyết liệt, bám sát cơ sở, lắng nghe các doanh nghiệp và người dân… Việc làm ý nghĩa trong thời gian ngắn ngủi vừa qua là Chính phủ mới đã rà soát và tháo gỡ tất cả văn bản quy phạm pháp luật mà gây khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp, người dân. Đó là điểm khởi đầu rất đáng mừng. Với nước ta, thể chế rất quan trọng, nếu chúng ta giải mã được các ách tắc về thể chế thì đây chính là cơ hội để phát triển vươn lên.

bộ trưởng mai tiến dũng: nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 

Ủy viên Ủy ban Kinh tế Trần Hoàng Ngân:

Đã bắt đầu thấy hình ảnh của một Chính phủ vì dân

Nhiệm kỳ Chính phủ mới chỉ bắt đầu được vài tháng, nhưng chắc hẳn đã cho người dân thấy được hình ảnh của một Chính phủ hành động, vì dân phục vụ. Chính phủ đã dám nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức để tìm cách giải quyết.

Quyết tâm hành động của người đứng đầu Chính phủ là xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động và phục vụ, trong sạch, liêm chính, chống tham nhũng và lãng phí. Đặc biệt, Chính phủ mới còn chú trọng tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, tạo điều kiện hơn cho người dân trong các hoạt động sản xuất.

Không chỉ bằng lời nói, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016 chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế đất nước”, đưa ra nhiều nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời các tư lệnh ngành cũng cam kết đồng hành với doanh nghiệp.

Chính phủ trong nhiệm kỳ mới có rất nhiều thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội. Chính phủ mới đã đi đúng hướng và phải làm sao để bước tiếp con đường ấy.

Hoài Vũ (Ghi)

Hoài Thu (Thực hiện)