Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải Báo chí viết về ngành GTVT. Bộ trưởng cũng cho biết, thành công của cuộc thi thể hiện sự quan tâm của các tác giả, nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành GTVT. Tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông, từ đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển KT-XH
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải Báo chí viết về ngành GTVT. Bộ trưởng cũng cho biết, thành công của cuộc thi thể hiện sự quan tâm của các tác giả, nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành GTVT. Tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông, từ đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển KT-XH
Yến Chi,Biển Ngọc