Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm phóng sự, ghi chép, điều tra được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, không chỉ nêu thực trạng mà còn chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, yếu kém và đề xuất những giải pháp có tính thuyết phục cao, thông qua những thông tin ghi nhận, điều tra từ chính hơi thở thực tế của các phóng viên, nhà báo. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả
Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm phóng sự, ghi chép, điều tra được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, không chỉ nêu thực trạng mà còn chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, yếu kém và đề xuất những giải pháp có tính thuyết phục cao, thông qua những thông tin ghi nhận, điều tra từ chính hơi thở thực tế của các phóng viên, nhà báo. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả
Yến Chi,Biển Ngọc