Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ông Nguyễn Bá Kiên cho biết, Giải năm nay có gần 230 tác phẩm (tăng khoảng 30 tác phẩm so với lần thứ II), trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự
Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ông Nguyễn Bá Kiên cho biết, Giải năm nay có gần 230 tác phẩm (tăng khoảng 30 tác phẩm so với lần thứ II), trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự
Yến Chi,Biển Ngọc