Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể. 3 đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất gồm: Báo Bắc Giang; Thời báo tài chính và Tạp chí GTVT
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể. 3 đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất gồm: Báo Bắc Giang; Thời báo tài chính và Tạp chí GTVT
Yến Chi,Biển Ngọc