Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng Hội KHKT Cầu đường VN

18/01/2018 07:26

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam (1987 - 2017)...

Nguyễn Văn Thể