Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và 3 tư lệnh ngành trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 3

03/06/2022 06:00

Các Bộ trưởng: GTVT, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 3.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa cho biết, sẽ có 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Giao thông vận tải và Nông nghiệp và phát triển nông thôn được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và 3 tư lệnh ngành trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 3 1

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và giao thông vận tải

Lĩnh vực tài chính trong đó có những vấn đề nổi bật như: Tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội. Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Lĩnh vực ngân hàng với những vấn đề nổi bật như: Tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; việc phối hợp chính sách tài khóa và kiểm soát lạm phát, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô.

Hay việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém gắn với xử lý nợ xấu. Thực trạng và giải pháp phòng, chống tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng.

Trách nhiệm trả lời chính là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Lĩnh vực giao thông vận tải với những vấn đề đáng quan tâm như: Tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Hay thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với các nội dung về: Công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản. Hay giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Theo kế hoạch, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên sẽ bắt đầu vào chiều thứ ba tuần sau, ngày 7/6 và diễn ra trong 2,5 ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan tại phiên chất vấn.

Phùng Đô