Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất

09/01/2018 19:18

Chiều nay (9/1), Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng Bộ lần thứ 12, khoá XVIII.

bộ trưởng nguyễn văn thể: xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT phải sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động để đạt hiệu quả cao

Chiều nay (9/1), phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất đối với mỗi cơ quan, đơn vị, bộ ngành. Các cấp ủy Đảng cần chú trọng công tác cán bộ. Tổ chức Đảng phải tham gia, cho ý kiến về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

“Đảng ủy Bộ cần có phương pháp lãnh chỉ đạo một cách đa dạng nhưng vẫn phải thống nhất, phù hợp để đạt hiệu quả tốt. Từng chi ủy, đảng ủy cơ sở cũng phải linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động”, Bộ trưởng nói

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Bộ trưởng yêu cầu quán triệt sâu rộng, chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đảm bảo các cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm chắc nội dung. Đặc biệt, cần quán triệt sâu rộng các chủ trương lớn của Trung ương như Nghị quyết TW4 về công tác xây dựng Đảng, để kiềm chế thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

bộ trưởng nguyễn văn thể: xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GTVT

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng Bộ GTVT phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT (7/11/1948 – 7/11/2018).

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên...

bộ trưởng nguyễn văn thể: xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng khối các cơ quan Trung ương cho các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GTVT

Trước đó, báo cáo kết quả công tác năm 2017, Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Công Bổng cho biết, với phương châm hành động “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương, của Đảng ủy Khối; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và công tác tuyên giáo và hội nghị tọa đàm về Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Đảng bộ Bộ.

Các cấp ủy Đảng đã tập trung cụ thể hóa những nhiệm vụ thường xuyên và theo chương trình công tác toàn khóa, hàng năm bằng các nghị quyết chuyên đề, các quy định, hướng dẫn phù hợp với hoạt động của Đảng bộ Bộ; Quan tâm sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong toàn đảng bộ nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng quy trình.

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chuyên trách và cán bộ giúp việc cấp ủy trong Đảng bộ Bộ; Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của ngành, đất nước, cơ quan, đơn vị...

Thanh Thúy