Bộ trưởng Nhạ lý giải đổi "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo"

30/05/2018 12:05

“Học phí là khái niệm nghe quen tai, nhưng giờ chuyển sang tự chủ thì phải tính theo giá dịch vụ đào tạo".

bộ trưởng nhạ lý giải đổi "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo"

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Sáng nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày các nội dung sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học.

Đáng lưu ý trong Luật này có đề cập việc đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo".

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tên gọi "giá dịch vụ đào tạo" được đề xuất trong Luật giáo dục đại học sửa đổi được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác...

Đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Bộ Giáo dục - đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước: cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Thẩm tra nội dung này, đa số ý kiến cơ quan thẩm tra tán thành việc tính đúng, tính đủ chi phí cần thiết cho hoạt động đào tạo theo cơ chế giá dịch vụ và cho phép cơ sở GDĐH được tự chủ quyết định mức giá dịch vụ đào tạo đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không nhất trí việc thay thuật ngữ học phí bằng giá dịch vụ đào tạo.

Các ý kiến này đề nghị cân nhắc sử dụng khái niệm học phí như quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định rõ nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo cần thiết làm căn cứ để xây dựng khung giá, mức giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện.

Ngoài ra, cần quy định cơ chế giám sát, công khai, minh bạch trong tài chính đại học để kiểm soát việc thu phí tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo; quy định chính sách hỗ trợ người học để có thể tiếp cận với giáo dục đại học khi tăng mức học phí.

Trao đổi thêm bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, giá dịch vụ thì theo Luật giá, phải tính đúng tính đủ.

“Học phí là khái niệm nghe quen tai, nhưng giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo mà phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá, đó là giá dịch vụ đào tạo” -Bộ trưởng Nhạ nói và cho biết phải tính làm sao để đảm bảo chất lượng phù hợp với chi phí, hay nói cách khác, chi phí tương xứng chất lượng. Như vậy có thể tính toàn bộ để hạch toán tự chủ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc này còn đang bàn bạc chứ chưa quyết định, nhưng tinh thần là phải làm sao cho thuận và phản ánh đúng bản chất.

“Trước hết phải theo Luật, vận dụng cho phù hợp với thực tiễn, không sai Luật nhưng cũng phù hợp với đặc điểm của ngành”, ông Nhạ nói và cho biết sẽ chờ các ĐBQH có ý kiến góp ý về việc này.