Bộ trưởng Nội vụ: Đánh giá đúng mới tinh giản được biên chế

30/10/2017 10:05

Muốn tinh giản được biên chế phải xác định tiêu chí đánh giá năng lực, mô tả công việc theo từng vị trí...

bộ trưởng nội vụ: Đánh giá đúng mới tinh giản được biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đã đề cập rõ câu chuyện tinh giản biên chế. Báo Giao thông trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân để làm rõ hơn nội dung này (Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo nội dung nghị quyết).

Áp số lượng cấp phó cho từng địa phương tự bố trí

Liên quan câu chuyện tinh giản biên chế, Hội nghị T.Ư 6 đã mở đường bằng Nghị quyết 18 và 19, vậy sắp tới Bộ sẽ triển khai đến các địa phương thực hiện thế nào?

Hội nghị T.Ư 6 lần này bàn về hai vấn đề quan trọng, trong đó có nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung về vấn đề thể chế. Những quy định không còn phù hợp phải chỉnh sửa lại để nâng cao giá trị pháp lý và xem đây là quy định về cơ sở pháp lý làm nền và lần này chúng ta phải có chế tài xử lý. Bên cạnh đó, phải có quyết tâm chính trị rất cao trong các cơ quan, tổ chức. Và đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Lộ trình trong Nghị quyết cũng đã quy định khá rõ. Với lộ trình này, trong giai đoạn sắp tới chúng ta cần tạo nên sự phân cấp mạnh mẽ giữa T.Ư và địa phương để địa phương phát huy được những sáng kiến, sáng tạo phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cần chú ý không nên áp đặt một khung quy định chung cho tất cả địa phương, vì thời gian qua, chúng ta đã gặp trở ngại khi đưa ra quy định chung cho tất cả các địa phương trong khi đặc thù của từng nơi lại khác nhau. Lần này cơ chế sẽ mở hơn. Ví dụ với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tới đây chúng ta sẽ quy định khung tổ chức để thực hiện nhiệm vụ làm sao để không còn tình trạng bỏ sót, không còn chồng lấn, chồng chéo.

Trên cơ sở đó, sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng, phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, có thành lập hay không thành lập. Chúng ta sẽ chủ động tính được vấn đề này.

Về số lượng cấp phó cũng thế, ta cũng quy định khung bình quân chung, còn cơ sở địa phương sẽ bố trí mỗi cơ quan chuyên môn cần số cấp phó là bao nhiêu, nhưng miễn tổng số cấp phó không vượt quá quy định. Như vậy là lần này, chúng ta đã đi sâu hơn một bước về đề án vị trí việc làm.

Vậy, vấn đề cần lưu ý khi thực hiện đề án này là gì, thưa Bộ trưởng?

Trong thực hiện đề án này có hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là, xác định tiêu chí đánh giá khung năng lực, đây là vấn đề khó. Thứ hai là vấn đề mô tả được công việc theo từng vị trí. Với hai vấn đề này nếu làm tốt được, chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm. Trong thời gian qua, chúng ta vướng hai vấn đề khó này nên các địa phương và cơ quan chưa thực hiện tốt được. Một vấn đề quan trọng khác nữa là giờ muốn tinh giản bộ máy, biên chế nên đổi mới phương pháp, chế độ làm việc.

Hiện nay, chúng ta nói đang thực hiện chế độ làm việc chuyên viên, kết hợp chuyên viên với thủ trưởng, nhưng phần lớn chúng ta vẫn thực hiện chế độ làm việc theo thủ trưởng, tức là một việc phân công nhiều người. Lần này cần quy định rõ, với một chuyên viên có thể làm nhiều việc, nhưng mỗi việc chỉ giao cho một người.

Ba trụ cột chính trong tinh giản biên chế

Trên hội trường Quốc hội, nhiều ĐB đã nhiều lần nhắc đến việc biên chế của chúng ta vẫn phình to dù nhiều giải pháp đã được đưa ra. Theo ông, nghị quyết vừa ban hành có thực sự khắc phục được hạn chế trên?

Vấn đề biên chế phải dựa trên ba trụ cột chính, đó là: Giảm đầu mối, sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó - vấn đề này rất quan trọng và sắp xếp chức năng nhiệm vụ để không giao thoa, không trùng lặp. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó từng vị trí việc làm sẽ xác định được và thực hiện tốt theo đề án, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy.

Ngoài ra, sắp tới đây việc tính toán về cơ chế tiền lương sẽ được bàn thảo tại Hội nghị T.Ư 7 cũng trên cơ sở giải quyết được 2 nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6 là Sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và Đổi mới cơ chế tài chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sáp nhập các cơ quan của HĐND và UBND nhận được nhiều sự đồng tình. Nhưng cũng có ý kiến lo ngại sẽ tạo ra khoảng trống về giám sát, bởi thực tế lâu nay, HĐND là cơ quan giám sát UBND. Ông nghĩ sao?

Chúng ta hợp nhất về vấn đề đầu mối, với những chức năng phục vụ thì vẫn có thể phục vụ dù đó là của văn phòng HĐND hay văn phòng UBND. Tức là dù của cơ quan nào thì chức năng phục vụ cũng như nhau.

Còn riêng các cơ quan chuyên môn của HĐND và UBND thì ta có các cơ quan phục vụ cho việc thẩm tra và cơ quan phục vụ cho công tác tham mưu. Đây là những cơ quan, đơn vị độc lập phục vụ cho từng tổ chức. Còn với văn phòng phục vụ chung, chúng ta có thể gom lại một đầu mối với những người làm công tác như thủ quỹ, lái xe, văn thư...

Thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ

Ông nói cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tinh giản biên chế, ông có thể phân tích rõ hơn?

Phải dựa vào cái quan trọng nhất là đánh giá về công chức, nhưng chúng ta cần thay đổi phương pháp đánh giá mà chúng ta đã áp dụng trong thời gian qua. Đánh giá công chức là để chúng ta biết được những người nào làm việc tốt, đạt hiệu quả công việc cao, nhưng không phải chỉ đánh giá trên cơ sở bản tổng kết của cuối năm, mà việc kiểm tra, đánh giá công việc của cán bộ công chức phải được thực hiện thường xuyên hàng tháng, hàng tuần, thậm chí là hàng ngày.

Người đứng đầu trong các tổ chức phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem trong tuần, trong tháng họ làm được bao nhiêu việc, chất lượng như thế nào. Đó chính là cơ sở rất quan trọng để chúng ta đánh giá cán bộ cho tốt, cũng là cơ sở chúng ta thực hiện chính sách cán bộ cũng như thực hiện chế độ tinh giản biên chế.

Cảm ơn ông!

Hoài Thu (Thực hiện)