Bộ trưởng Nội vụ đề xuất "luân chuyển không kết hợp bổ nhiệm"

01/11/2018 16:10

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, luân chuyển không kết hợp đề bạt bổ nhiệm để tránh tình trạng “chạy luân chuyển".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của các ĐBQH

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, trả lời chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng về tồn tại tình trạng tiêu cực trong đánh giá luân chuyển cán bộ và trách nhiệm về những sai phạm trong đánh giá luân chuyển cán bộ thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ chính trị đã có quy định 98 ngày 7/10/2017 về vấn đề luân chuyển cán bộ. Theo đó, chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh tân cho biết, sẽ không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín sút giảm. Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ trong quy hoạch có phát triển, có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, năng lực công tác tốt...

Kết luận 24 ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động phân công bố trí công tác thì giao cho Ban tổ chức Trung ương phối hợp với cấp uỷ, các tổ chức luân chuyển cán bộ xem xét bố trí cán bộ.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, Bộ tới đây sẽ rà soát thực hiện đúng đối tượng luân chuyển theo quy định. Đặc biệt, Bộ trưởng khẳng định sẽ luân chuyển không kết hợp đề bạt bổ nhiệm để tránh tình trạng “chạy luân chuyển”.

Cùng với đó, phân cấp cho rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị luân chuyển, cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan thực hiện luân chuyển và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, và xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, có xử lý theo quy định của pháp luật.

Chất vấn việc nêu gương “từ chức” khi không đủ uy tín

Dẫn Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mới được T.Ư ban hành nêu rõ “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ", ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ về cách thực hiện quy định này.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh từ chức là vấn đề mới, hình thức là tự nguyện nếu như người được bổ nhiệm thấy rằng mình không đủ sức khoẻ, uy tín hay nếu có vi phạm.

Trong Luật cán bộ công chức cũng có quy định 5 hình thức kỷ luật, riêng với cán bộ công chức có quy định về bãi nhiệm nhưng chưa có quy định từ chức. “Từ chức” áp dụng trong cả hệ thống chính trị, từ trong Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, mặt trận đoàn thể nên là vấn đề khá rộng nên cần nghiên cứu hoàn thiện. Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành hình thức văn bản hướng dẫn cụ thể luật và văn bản của Quốc hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, ngoài hình thức tự nguyện, nếu cán bộ có vi phạm thì qua bỏ phiếu tín nhiệm không đạt vẫn bị bãi nhiệm. Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý vi phạm nếu có thì vẫn phải chịu trước pháp luật, từ xử lý hành chính, kỷ luật Đảng.

Hoài Vũ - Thanh Bình