Bộ trưởng Thăng: 3 năm nay không có công trình giao thông đội vốn

18/11/2014 15:50

Trả lời câu hỏi của ĐB vì sao công trình đội vốn, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định 3 năm nay không có công trình giao thông mới nào được phê duyệt đội vốn, thậm chí có công trình còn giảm tổng mức đầu tư.