Bộ trưởng Thăng: Bỏ tư tưởng “ôm hết về Nhà nước”

08/04/2015 20:30

Bộ trưởng chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước không ôm việc của doanh nghiệp.

bộ trưởng thăng: bỏ tư tưởng “ôm hết về nhà nước”
Cục trưởng Lại Xuân Thanh báo cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng: Việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không đã và đang giảm bớt rất nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Hàng không bãi bỏ tiếp 35 thủ tục hành chính

Báo cáo về công tác xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Hàng không dân dụng VN (HKDDVN), Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh khẳng định định hướng chung khi xây dựng các Nghị định là quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) theo hướng loại bỏ những thủ tục mà Nhà nước thực hiện cơ chế hậu kiểm; giảm bớt điều kiện, giấy tờ hồ sơ, thủ tục và thời hạn giải quyết..

Theo đó, Cục Hàng không VN sẽ bãi bỏ 35 TTHC, sửa đổi 108 TTHC và giữ nguyên 26 TTHC, góp phần giảm hơn 1.240 ngày giải quyết TTHC. Các TTHC được giữ nguyên là các TTHC mang tính đặc thù, kỹ thuật theo yêu cầu của ICAO và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc yêu cầu của quân sự, được quy định trong Luật HKDDVN. “Từ việc CCTTHC mà thời gian, chi phí cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục được giảm mạnh” – ông Thanh nói.

Cục trưởng Lại Xuân Thanh cũng cho biết Cục đang xây dựng nội dung dự thảo sửa đổi 5 Nghị định, gồm Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng; Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng (thay thế Nghị định 70/2007/NĐ-CP); Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định số 83); Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định 81/2010/NĐ-CP); Nghị định về quản lý hoạt động bay (thay thế Nghị định 94/2007/NĐ-CP).

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

Chỉ đạo công tác quan trọng này, người đứng đầu Bộ GTVT – Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ: Việc sửa đổi các Nghị định phải đảm bảo đúng tinh thần Hiến pháp 2013 là người dân được quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm đồng thời phải theo đúng tinh thần Luật Hàng không dân dụng  sửa đổi. Cùng đó, phải bảo đảm đổi mới quyết liệt, thực hiện được cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt hơn, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thứ ba, phải thực hiện thực hiện chủ trương của Đảng, GTVT phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH và Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI là xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông, yếu tố đang gây ách tắc, cản trở sự tăng trưởng kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân.

Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” cũng xác định thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thoả đáng của nhà đầu tư; mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm…; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng...

"Nghị quyết của Đảng có rồi nhưng chúng ta phải có lộ trình, phải cụ thể hoá, thể chế hoá chính sách của nhà nước. Thực tế cuộc sống đòi hỏi, trong điều kiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế, không thể đủ nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để xoá điểm nghẽn được. Muốn vậy, phải cần rất nhiều người cùng tham gia đầu tư chứ không trông chờ vào nhà nước” – Bộ trưởng nêu rõ.

Cùng đó, theo Bộ trưởng, phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hàng không; Bảo đảm được chủ quyền vùng trời, vùng biển của nước ta; Tách bạch được quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp. “Việc gì của doanh nghiệp dứt khoát doanh nghiệp làm, việc của Nhà nước dứt khoát nhà nước làm. Đừng để xảy ra tình trạng việc nhà nước thì cứ đùn cho doanh nghiệp còn việc của doanh nghiệp lại ôm về nhà nước. Những gì thuộc dịch vụ công trong lĩnh vực này mà tư nhân làm được thì để tư nhân làm.” – Bộ trưởng nói.

Cuối cùng, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng không quên nhấn mạnh việc xây dựng các dự thảo Thông tư, Nghị định phải đảm bảo thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với các điều ước quốc tế. 

T.Bình