Bộ trưởng Thăng: "Đổi mới tàu bay phải gắn liền với nâng cao chất lượng"

22/11/2014 19:57

Tàu bay mới nhưng con người phải mới, chất lượng phải mới, dịch vụ cũng phải nâng lên để đáp ứng được nhu cầu thực tế, Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt yêu cầu với Vietnam Airlines.