Bộ trưởng Thăng kỷ luật Phó TGĐ TCT Xây dựng đường thủy

13/11/2014 07:51

Bộ GTVT vừa chính thức có quyết định kỷ luật ông Lưu Đình Tiến, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP.

Ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 4284/QĐ-BGTVT thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Lưu Đình Tiến, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, do trong giai đoạn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng đường thủy  đã có hành vi vi phạm khi thực hiện công trình duy tu nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân và luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Trước đó, ngày 13/10/2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP đã có Quyết định số 1717/QĐ-TC để ông Lưu Đình Tiến thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP.

Lâm Hoài