Bộ trưởng Thăng: Làm được hay chưa đều phải công khai, minh bạch

06/10/2014 19:05

Chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải công khai minh bạch mọi hoạt động của ngành để người dân hiểu, chia sẻ và giám sát.