Bộ trưởng TN&MT vào kho chứa chất thải Formosa Hà Tĩnh

08/09/2016 17:00

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã vào thị sát các hạng mục bảo vệ môi trường trong Formosa

bộ trưởng tn&mt vào kho chứa chất thải formosa hà tĩnh

Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra bên trong Formosa Hà Tĩnh

Sáng nay (8/9), Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã kiểm tra việc Formosa Hà Tĩnh cam kết xây dựng kế chi tiết về thực hiện bảo vệ môi trường...

Trong đó, tập trung kiểm tra việc Formosa Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và các Bộ, Ngành Trung ương về việc khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, không tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Tại dự án Formosa Hà Tĩnh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tới thị sát kho chứa rác thải của Formosa. Tại đây, Bộ trưởng đã trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thu gom, tập kết, xử lí rác thải của nhà máy. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự cố môi trường xảy ra vừa qua là hết sức nghiêm trọng, do đó, việc xử lí rác thải cần phải xử lí tốt và thận trọng, an toàn, dù là bất cứ công ty nào đảm nhận việc xử lí rác thải cũng cần phải kiểm tra kỹ năng lực của họ, đảm bảo đúng quy trình, trách nhiệm.

Chiều nay (8/9), Bộ trưởng TN&MT sẽ làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về các vấn đề liên quan đến môi trường trên địa bàn Hà Tĩnh.

>>> Xem thêm video

Trần Lộc