Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đang thanh tra các dự án "đất vàng"

28/05/2018 12:08

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho biết hiện đang tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án "đất vàng".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đang thanh tra các dự án

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà 

Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Giải trình trước Quốc hội về một số ý kiến của ĐBQH liên quan tới tình trạng thất thoát cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong quản lý đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian trước đây, nhất là trước khi có Nghị định 01/2017, phương án rà soát quỹ đất đai, sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được xem xét trước khi tiến hành cổ phần hoá.

"Nguồn lực đất đai chưa có đánh giá về giá trị đất là nguyên nhân chính dẫn tới khi tính toán giá trị doanh nghiệp không tính được giá trị từ đất đai. Thực tế đây là điều không sai, vì khi giao đất cho doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu giao đất không thu tiền sử dụng hoặc thu tiền sử dụng hàng năm” – ông Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thừa nhận, còn tồn tại tình trạng nhiều DNNN khi cổ phần hoá thì thực tế nhu cầu sử dụng đất đai không còn như trước, nhiều khu đất vàng sử dụng lãng phí, sau khi cổ phần hoá xong, các doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng tiêu chí, vướng mắc và không thể đưa ra đấu giá phần tài sản trên những mảnh đất này. “Giá đất đai hiện hành khác biệt lớn so với giá trên thị trường, chúng ta chưa xác định được giá trị, vị thế các khu đất này”, Bộ trưởng nêu thực trạng.

Ông cho biết, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 sửa đổi, quy định phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; thanh tra, kiểm tra các dự án có "đất vàng". Việc thanh tra, kiểm tra hiện đang được tiến hành. Trên cơ sở đó, nếu phát hiện sai phạm, thiếu minh bạch sẽ xem xét, có biện pháp xử lý thích hợp.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu làm tốt thì việc thất thoát nguồn lực đất đai trong xác định giá trị doanh nghiệp sẽ giảm thiểu, được cải thiện về cơ bản.

Ông Hà cũng cho rằng, khi cổ phần hoá phải tính tới đa mục tiêu: xem xét quản lý hiệu quả hơn quỹ đất dùng cho doanh nghiệp trên cơ sở tính toán, quy hoạch lại, tính toán thu hồi và đấu giá đất, dùng số tiền thu được đầu tư cho việc chỉnh trang đô thị.

Hoài Vũ - Hoàng Ngân