Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa: Chủ động cùng địa phương tháo gỡ khó khăn

27/05/2016 15:25

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các đơn vị chuyên môn cần chủ động cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hồng Thủy - Minh Tuấn