Bộ trưởng TT&TT làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

21/09/2019 14:13

Thủ tướng vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng TT&TT làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 1
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1201 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo đó, sẽ có 2 Phó Chủ tịch Ủy ban, gồm Phó Chủ tịch thường trực là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; và một Phó Chủ tịch nữa là Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng (trong Quyết định 1072 là ủy viên) chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Như vậy, hiện Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử bao gồm Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban gồm: Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, GD&ĐT, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, TT&TT, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ TT&TT làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.

Phùng Đô