Bộ trưởng Xây dựng trả lời chất vấn tại UBTV Quốc hội

14/08/2017 06:53

Ngày 16/8, Bộ trưởng Xây dựng sẽ trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Xây dựng trả lời chất vấn tại UBTV Quốc hội 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Đến ngày 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo (tóm tắt) kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết, đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết.

Tiếp đó, ngày 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Đại diện Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn, Bộ trưởng các Bộ: GTVT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời chất vấn).

Cũng tại phiên họp, các đại biểu sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016”; Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách T.Ư của Chính phủ năm 2017; Cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách T.Ư năm 2016; Cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); dự án Luật Hành chính công.

Hoài Vũ