Bộ Tư pháp đề xuất điều tiết thuế cao với chung cư từ 50 triệu/m2

31/01/2023 22:07

Bộ Tư pháp vừa có đề nghị bổ sung dự án Luật thuế Bất động sản vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội.

Theo Báo cáo tổng hợp, rà soát nghiên cứu của Bộ Tư pháp, thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến.

Cụ thể: thuế suất 0,03% đối với phần diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Bộ Tư pháp đề xuất điều tiết thuế cao với chung cư từ 50 triệu/m2 1

Bộ Tư pháp đề xuất điều tiết thuế cao với căn hộ chung cư từ 50 triệu/m2

Bộ Tư pháp nhận định, quy định trên đã khiến tỷ lệ huy động về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp rất thấp, mức thuế suất chưa đủ lớn để điều tiết mạnh đối với người có quyền sử dụng nhiều đất đai, chưa thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trong xã hội sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả...

Do đó, Bộ này đề xuất định hướng quy định thuế suất bất động sản (BĐS) theo hướng tách riêng đất ở, nhà ở. Đồng thời, đánh thuế theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần. Điều tiết cao đối với trường hợp nhà, đất có giá trị lớn; điều tiết thấp đối với nhà, đất có giá trị không lớn, đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của tầng lớp dân cư.

Theo đó, khi đánh thuế bất động sản đối với nhà ở, loại bỏ các loại nhà ở có mức đầu tư thấp (nhà tạm, nhà thiếu kiên cố, nhà bán kiên cố...).

Nhà chung cư (bao gồm cả đất xây dựng nhà chung cư) định hướng quy định ngưỡng chịu thuế đảm bảo điều tiết thấp. Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ thuộc đối tượng miễn thuế.

Thực hiện điều tiết cao đối với căn hộ cao cấp (mức giá trên 50 triệu đồng/m2) góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư.

Nguyễn Hùng