Bộ Tư pháp đồng ý đề xuất quy định hiến máu là tự nguyện

17/01/2017 11:11

Bộ Tư pháp đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất quy định hiến máu là tự nguyện.

bộ tư pháp đồng ý đề xuất quy định hiến máu là tự nguyện

Hiến máu tự nguyện tại Ngày hội Chủ nhật đỏ

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, Bộ Tư pháp vừa đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất quy định việc hiến máu là tự nguyện.

Trước khi ban hành Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc, trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự án luật này, Bộ Y tế đưa ra 2 đề xuất “quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần” và “quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu”. Tuy nhiên nhận thấy đề xuất hiến máu là bắt buộc không phù hợp, sẽ xuất hiện một lượng máu dư thừa khá lớn không cần thiết là khoảng gần 28 triệu đơn vị máu nên Bộ Y tế đã không đưa vào Dự thảo.

Theo ông Nguyễn Huy Quang, sau đồng ý về mặt chủ trương của Bộ Tư pháp, nếu không vướng mắc gì, dự kiến Dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội năm 2018. Đến thời điểm này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì Dự thảo này. Theo đó, đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đều tán thành về sự cần thiết đề nghị xây dựng Luật.

Xem thêm video:

Ngoài ra, các thành viên cũng thảo luận về một số vấn đề sau: Đề nghị cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để thực hiện vận động hiến máu và tế bào gốc từ người; quản lý, sử dụng máu và chế phẩm máu của người; quản lý, sử dụng tế bào gốc của người; xuất khẩu, nhập khẩu máu, chế phẩm máu và tế bào gốc của người vì lợi ích sức khỏe của nhân dân, bảo đảm quyền con người; Khắc phục những hạn chế, bất cập và những khoảng trống của pháp luật về quản lý Nhà nước đối với máu và tế bào gốc hiện nay.

Bộ Tư pháp cũng khuyến khích và huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội từ hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước đến mọi người dân và các tổ chức xã hội dân sự vào công tác liên quan đến máu và tế bào gốc; Bảo đảm tính dự báo cao trong tương lai, dự liệu những quan hệ xã hội nảy sinh liên quan đến máu và tế bào gốc, bên cạnh đó phải phù hợp, hài hòa với xu hướng pháp luật quốc tế trong xu thế hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Tú Uyên