Bô xít chở bằng tàu biển được xem là chất rắn hay hóa lỏng?

26/09/2017 18:59

Tổ chức Hàng hải quốc tế xem xét bãi bỏ việc coi bô xít là chất vận chuyển rắn mà coi là hóa lỏng.

bô xít chở bằng tàu biển được xem là chất rắn hay hóa lỏng?

Bô xít được vận chuyển bằng đường biển có thể được xếp vào loại chất hóa lỏng (ảnh minh họa)

Theo Cục Đăng kiểm VN, Tiểu ban về vận chuyển hàng hóa và container của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) vừa tổ chức khóa họp tháng 9/2017 và hoàn thành các dự thảo thông tư về: quy trình thử để xác định giới hạn độ ẩm vận chuyển của bô xít; Danh mục riêng dành cho bô xít thuộc nhóm A với tên hàng rời vận chuyển bằng tàu là “Bauxite fines”; Sửa đổi, bố sung đối với danh mục riêng dành cho bô xít thuộc nhóm C. 

Đáng lưu ý là dự thảo bãi bỏ khuyến nghị về việc bô xít là chất vận chuyển rắn như hiện nay và có thể được xem là chất hóa lỏng, cần áp dụng các biện pháp vận chuyển an toàn đối với hàng hóa lỏng. Điều này dựa trên đánh giá cho thấy tàu có sự chuyển động, chao đảo gây ra bởi sự dịch chuyển của bùn tại bề mặt tự do của bô xít. 

Nghiên cứu cũng dựa trên vụ chìm tàu chở hàng rời 10 tuổi mang tên Bulk Jupiter, chở bô xít, mang cờ quốc tịch Bahamas, xảy ra ngày 2/1/2015 tại vùng biển Đông Nam Việt Nam, làm 18 thuyền viên thiệt mạng, với nhận định có thể do bô xít vận chuyển bị hóa lỏng.

Được biết, bô xít được mô tả trong trong Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) của IMO là hàng thuộc nhóm C (loại hàng không hóa lỏng và cũng không có nguy hiểm về hóa học). Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp theo do Nhóm công tác bô xít toàn cầu kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chỉ ra rằng, bô xít có rủi ro liên quan đến độ ẩm. Do đó, một số loại hàng bô xít phải được xử lý như là hàng thuộc nhóm A của bộ luật IMSBC (loại hàng có thể hóa lỏng)

Các dự thảo này dự kiến sẽ được Ủy ban An toàn hàng hải của IMO thông qua tại khóa họp thứ 101 trong năm 2019 và dự định có hiệu lực dự định từ 1/1/2021. Dự thảo nhằm thay thế Thông tư CCC.1/Circ.2/Rev.1 đã được ban hành từ năm 2015.

Hồng Xiêm