Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường xét nghiệm nồng độ cồn

25/08/2016 05:50

Ngày 24/8, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường xét nghiệm nồng độ cồn.

bộ y tế chỉ đạo tăng cường xét nghiệm nồng độ cồn

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký văn bản gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc bộ Y tế, Y tế ngành tăng cường xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó để thực hiện Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-BCA, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các sở y tế chỉ đạo bệnh viện từ tuyến huyện trở lên có đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Sở Y tế đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xét nghiệm nồng độ cồn tron g máu.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, các bác sĩ chỉ định những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, như: Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị TNGT được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu... và của người tham gia giao thông bị TNGT đến các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo điều 6 của thông tư. Theo đó, người vi phạm pháp luật ATGT phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám chữa bệnh...

Tú Uyên