Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra hành vi trục lợi BHYT

05/06/2017 20:45

Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra hành vi trục lợi BHYT 1

Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành khác về việc thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố rà soát lại các hồ sơ thanh toán sai thông tin về thẻ BHYT, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh triển khai tốt các giải pháp thanh toán chi phí đối với người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng Quỹ BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố rà soát lại các hồ sơ thanh toán sai thông tin về thẻ BHYT, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung.

Được biết, thông qua hệ thống giám định BHYT liên thông của BHXH Việt Nam đã phát hiện nhiều biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Trong đó có trường hợp một người bệnh đi khám gần 200 lần trong vòng 1 quý đầu năm 2017; hay việc lạm dụng chỉ định các kỹ thuật trong thăm khám, điều trị bệnh nhân tại một số cơ sở y tế.

Bảo Chi