Bóc mẽ "thông điệp bảo vệ quyền riêng tư" đang rộ trên Facebook

10/01/2019 15:27

Thông điệp đăng đoạn văn bản lên trang cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư cộng đồng mạng chia sẻ là trò lừa.

Bóc mẽ
Thông điệp đăng đoạn văn bản lên trang cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư đang được cộng đồng mạng chia sẻ là trò lừa
"Tôi không trao cho facebook hoặc bất kỳ thực thể nào được liên kết với facebook quyền sử dụng hình ảnh, thông tin, tin nhắn hoặc bài viết của tôi, cả quá khứ và tương lai. Với Tuyên bố này, tôi cung cấp thông báo cho facebook, rằng mạng xã hội này hoàn toàn bị cấm để tiết lộ, sao chép, phân phối hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại tôi dựa trên trang cá nhân này  hoặc nội dung của nó. Nội dung của trang cá nhân này là thông tin riêng tư và thông tin bí mật. Vi phạm Quyền riêng tư có thể bị trừng phạt bởi luật pháp (UC 1-308-1 1 308-103 và quy định Rome). Lưu ý: Facebook hiện là một thực thể công khai. Tất cả các thành viên phải đăng một ghi chú như thế này. Nếu bạn thích, bạn có thể sao chép và dán phiên bản này. Nếu bạn không đăng một tuyên bố ít nhất một khi nó sẽ được mặc định cho phép sử dụng ảnh của bạn, cũng như thông tin được chứa trong cập nhật trạng thái trang cá nhân."

Đó là dòng trạng thái đang được cộng đồng sử dụng mạng xã hội Facebook đua nhau chia sẻ thời gian gần đây. Chia sẻ mang thông điệp không cho phép Facebook sử dụng thông tin người dùng đưa lên mạng này và cho rằng ai cũng phải tự gửi một đoạn văn bản như vậy lên trang cá nhân để bảo vệ mình và răn đe Facebook.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, những thông điệp kiểu như vậy đã xuất hiện từ lâu, nhưng chìm đi và không được ai chú ý. Tuy nhiên, không rõ vì sao chúng lại xuất hiện dồn dập trở lại và cũng không liên quan tới bất cứ thay đổi nào về chính sách riêng tư cá nhân của Facebook.

Thực tế Facebook không yêu cầu bản quyền đối với thông tin cá nhân, ảnh và tài liệu khác mà người dùng của họ đăng lên mạng xã hội và cũng không công bố sẽ làm cho tất cả các bài đăng trên Facebook được công khai (ngay cả những bài đã bị xóa trước đó) bất kể cài đặt quyền riêng tư của người dùng.

Mặt khác, trong mọi trường hợp, người dùng Facebook không thể phủ nhận bất kỳ điều khoản nào về quyền riêng tư hoặc bản quyền mà họ đã đồng ý khi đăng ký tài khoản, họ cũng không thể đơn phương thay đổi hoặc mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản về quyền riêng tư hoặc bản quyền mới do Facebook đưa ra chỉ bằng cách đăng một thông báo trên trang cá nhân Facebook của họ.

Hơn nữa, Facebook hiện là một công ty giao dịch công khai (nghĩa là một công ty đã phát hành cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mở) không liên quan gì đến bảo vệ bản quyền hoặc quyền riêng tư. Bất kỳ thỏa thuận bản quyền hoặc quyền riêng tư nào mà người dùng Facebook đã ký kết với công ty đó trước khi trở thành công ty giao dịch công khai hoặc thay đổi chính sách vẫn có hiệu lực: họ không bị giảm bớt hay tăng cường bởi trạng thái công khai của Facebook.

Trước khi thiết lập tài khoản Facebook, người dùng đã phải chấp nhận đối với các điều khoản pháp lý của mạng xã hội đó, bao gồm chính sách bảo mật và các điều khoản và chính sách của Facebook . Người dùng  không thể thay đổi sự chấp nhận thỏa thuận đó cũng như hạn chế quyền của các thực thể không phải là thành viên của thỏa thuận đó chỉ bằng cách đăng thông báo lên tài khoản Facebook của chính người dùng.

Nếu không đồng ý với các chính sách đã nêu của Facebook, người dùng sẽ có một số tùy chọn như: từ chối đăng ký tài khoản Facebook; song phương đàm phán một chính sách sửa đổi với Facebook; hủy tài khoản Facebook hiện hữu...

Biển Ngọc