Bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày kiểm ngư viên đi biển

08/01/2015 15:23

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư.

Theo đó, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư trên biển; người được cơ quan, đơn vị cử tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu kiểm ngư được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển mức 150 nghìn đồng/người/ngày thực tế đi biển thực hiện nhiệm vụ. 

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3.

M.T