Bồi thường khi tai nạn xe ngoài lãnh thổ Việt Nam

25/09/2017 13:43

Bảo hiểm PVI bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại vật chất xe thuộc phạm vi bảo hiểm đối với xe cơ giới

bồi thường khi tai nạn xe ngoài lãnh thổ việt nam

Giới trẻ có xu hướng chọn du lịch Lào và Campuchia. (Ảnh minh họa)

Hỏi: Tôi đã mua gói bảo hiểm vật chất cho xe. Tháng sau tôi và một nhóm bạn sẽ tổ chức đi du lịch sang Lào và Campuchia. Xin hỏi, nếu không may chúng tôi bị tai nạn hay mất cắp xe/bộ phận xe tại các nước này thì có được bồi thường không?

Đình Hải (Hải Phòng)

Trả lời:

Nếu khách hàng không tham gia điều khoản bổ sung Bảo hiểm xe lưu hành tạm thời ngoài lãnh thổ Việt Nam, sẽ thuộc điểm loại trừ chung của Bảo hiểm vật chất xe, thì không được Bảo hiểm PVI bồi thường.

Nếu khách hàng có tham gia điều khoản bổ sung Bảo hiểm xe lưu hành tạm thời ngoài lãnh thổ Việt Nam, Bảo hiểm PVI sẽ giải quyết bồi thường theo các quy định và nội dung của điều khoản bổ sung này được quy định cụ thể trong quy tắc của Bảo hiểm PVI. Cụ thể như sau:

Quyền lợi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại vật chất xe thuộc phạm vi bảo hiểm đối với xe cơ giới lưu hành tại các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan tương ứng với yêu cầu bảo hiểm (Phạm vi hoạt động phải được ghi rõ trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm).

Điều kiện bảo hiểm:

- Xe tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe tại Bảo hiểm PVI và Chủ xe/Người được bảo hiểm đã đóng phụ phí bảo hiểm;

- Xe có giấy phép lưu hành hợp lệ qua các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Các chứng từ, hồ sơ liên quan (nếu dùng tiếng nước ngoài) phải được chủ xe sao dịch công chứng để làm căn cứ khi giải quyết khiếu nại;

- Chi phí thay thế, sửa chữa trong mọi trường hợp không vượt quá chi phí bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại vật chất tương đương tại Việt Nam.

Loại trừ bảo hiểm: Bảo hiểm PVI không bồi thường cho tổn thất bộ phận/tổn thất toàn bộ trong trường hợp xe bị mất trộm hoặc cướp ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức tham gia bảo hiểm theo nhóm, khách hàng có thể liên hệ với đơn vị Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc số hotline 1900545458.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI