Bồi thường thiệt hại sự cố Formosa dứt điểm trong tháng 6

15/03/2017 20:36

Công tác bồi thường cho người dân bị thiệt hại do Formosa gây ra phải được giải quyết dứt điểm trong tháng 6.

Bồi thường thiệt hại sự cố Formosa dứt điểm trong tháng 6 1

Phó Thủ tướng yêu cầu hết tháng 6 phải dứt điểm công tác bồi thường cho người dân bị thiệt hại do Formosa gây ra.

Liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân 4 tỉnh miền Trung ((Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế)), tính đến nay, tại địa bàn 4 tỉnh miền Trung nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản tại địa phương hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng đã bắt đầu quay lại tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho bà con đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 4 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp...

Vì vậy, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu 4 tỉnh miền Trung tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó các tỉnh, nhất là Hà Tĩnh, cần tập trung hoàn thành chi trả số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp trong tháng 3; không đề xuất mở rộng đối tượng, phạm vi; phấn đấu đến hết tháng 6 hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp tổ chức 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh miền Trung, thực hiện từ nay tới trước 10/4/2017. 

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra. 

Xem thêm Video:

B.An