Bốn Bộ trưởng và Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn

10/11/2014 20:12

Bốn Bộ trưởng và Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

bốn bộ trưởng và thủ tướng sẽ trả lời chất vấn
Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc

Theo ông Phúc, sau khi xin ý kiến các ĐBQH về danh sách các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 8, các ĐBQH đã chốt danh sách trả lời chất vấn lần này. Theo đó, ĐBQH lựa chọn các Bộ trưởng: Công thương, Nội vụ, GTVT, Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ngoài 4 Bộ trưởng được chọn, theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trực tiếp báo cáo, giải trình thêm một số vấn đề về hoạt động điều hành của Chính phủ và trả lời chất vấn của các ĐBQH.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần tới (ngày 17/11), dự kiến kéo dài 2,5 ngày và sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

"Bộ trưởng GTVT sẽ tập trung trả lời chất vấn về các giải pháp giảm TNGT, những đột phá về cơ sở hạ tầng, quản lý vận tải đường bộ; Bộ Nội vụ sẽ tập trung vào việc nâng cao cải cách hành chính, chất lượng nền công vụ, sắp xếp bố trí hợp lý bộ máy, lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức, người về hưu, quy hoạch đào tạo cán bộ, bộ máy, thực hiện đề án tinh giản biên chế; Bộ trưởng Công thương sẽ tập trung vào thực trạng và giải pháp liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp chế tạo, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chống hàng giả, buôn lậu. Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động, Thương binh, Xã hội tập trung trả lời về các giải pháp xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương, lộ trình tăng lương trong khu vực sản xuất kinh doanh...", ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Trong quá trình trả lời chất vấn, một số bộ trưởng liên quan cũng có thể được yêu cầu phối hợp trả lời thêm. Sau đó, Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ thêm những vấn đề mà các bộ trưởng đã trả lời.

Bình Minh