BOT QL1K đối diện nguy cơ buộc dừng thu tiền xe qua trạm

07/11/2017 18:48

Tổng cục Đường bộ sẽ yêu cầu dừng thu tiền xe qua trạm nếu nhà đầu tư BOT QL1K không sửa chữa thiết bị.

bot ql1k đối diện nguy cơ buộc dừng thu tiền xe qua trạm

Trạm thu giá QL1K do Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K quản lý và khai thác - (Ảnh internet)

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi Công ty TNHH BOT QL1K yêu cầu khắc phục, bổ sung trang thiết bị Trạm thu giá T1 tại Km5+775 và Trạm thu giá T2 tại Km9+600 trên QL1K địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nếu nhà đầu tư không thực hiện, Tổng cục Đường bộ VN sẽ dừng thu phí đối với hai trạm nêu trên.

Trước đó, ngày 26/10, Tổng cục Đường bộ VN đã có quyết định kiểm tra, giám sát đối với hai trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ nêu trên do Công ty TNHH BOT QL1K quản lý và khai thác. Đoàn kiểm tra, giám sát của Tổng cục bắt đầu giám sát công tác thu phí tại Trạm từ ngày 1/11/2017.

Qua kiểm tra, giám sát từ 15h ngày 1/11 - 7h ngày 3/11, Đoàn kiểm tra đã phát hiện các trang thiết bị của trạm chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Tỉ lệ nhận dạng biển số xe thấp nên chưa đáp ứng theo quy định tiêu chuẩn tối thiểu 85%. Barie tự động làn số 10 bị hư hại do tại nạn giao thông ngày 21/10/2017 đến thời điểm kiểm tra, giám sát, nhà đầu tư vẫn chưa khắc phục. Thiết bị nhận dạng biển số, đầu đọc thẻ, hệ thống Barie đều đã xuống cấp. Dung lượng lưu trữ của thiết bị không đảm bảo theo tiêu chuẩn là 45 ngày (chỉ lưu được 17 ngày);

Cũng theo Tổng cục Đường bộ VN, tại làn 2 của Trạm T1, làn 11 của Trạm T2 sử dụng phương pháp thu giá sử dụng đường bộ thủ công (do vậy không có dữ liệu trên hệ thống hậu kiểm). Khi mật độ giao thông lớn, gây ùn tắc, các làn xe lúc này được sử dụng hỗn hợp cho xe quá khổ và xe ô tô thông thường nên không đáp ứng được kiểm tra, giám sát theo đề cương đã được phê duyệt.

Trước các tồn tại nêu trên, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K khắc phục, bổ sung ngay các trang thiết bị đáp ứng theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VRA và Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Đường bộ VN trước ngày 15/11/2017.

Tổng cục Đường bộ VN giao Cục Quản lý đường bộ IV (đoàn kiểm tra, giám sát), theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K khắc phục, bổ sung các trang thiết bị nêu trên. 

Sau thời hạn trên, Công ty TNHH BOT QL1K không khắc phục và bổ sung các trang thiết bị theo quy định. Theo thẩm quyền được giao, Tổng cục Đường bộ VN xem xét việc ban hành quyết định tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm T1 và Trạm T2 do Công ty TNHH BOT QL1K quản lý và khai thác, được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT.