Bớt rườm rà mới xã hội hóa được vận tải đường sắt

08/05/2014 06:20

Lãnh đạo một doanh nghiệp đã đầu tư vào ngành Đường sắt cho rằng, những quy định rườm rà, không cần thiết cần sớm được loại bỏ để vận chuyển hàng hóa trên đường sắt ...