BOT Xa lộ Hà Nội đã thu phí, vậy khi nào hoàn thiện theo hợp đồng?

20:01, 23/11/2021

Nhiều doanh nghiệp vận tải đặt câu hỏi về dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội theo hình thức BOT đã được thu phí, vậy khi nào sẽ hoàn thành mở rộng?

Dự án đầu tư mở rộng Xa lộ Hà Nội theo hình thức BOT do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Cii) thực hiện đã được UBND thành phố cho phép thu phí hoàn vốn dự án từ tháng 7/2021. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành toàn bộ theo hợp đồng BOT đã được ký kết.

Phan Tư - Minh Chiến