BQP ban hành thủ tục hành chính về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX

02/09/2016 05:50

Ngày 20/8/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3377/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới...

bqp ban hành thủ tục hành chính về đào tạo, sát hạch, cấp gplx

Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3377/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:

Phần 1: 10 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.

Phần 2: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, gồm 10 thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp Giấy phép tập lái xe; Thủ tục Cấp đổi giấy phép lái xe tập lái; Thủ tục Cấp Giấy phép dạy lái xe; Thủ tục Cấp đổi giấy phép dạy lái xe; Thủ tục Cấp biển Tập lái; Thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe; Thủ tục Cấp đổi Giấy pháp lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 3 tháng; Thủ tục Cấp đổi Giấy phép lái xe bị hư hỏng hoặc sai thông tin; Thủ tục Cấp đổi Giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự; Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe; kèm theo các mẫu biểu để thực hiện.

Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2016.

>>> Xem nội dung chi tiết Quyết định số 3377/QĐ-BQP:

QD3377BQP.pdf

976.76k

Thanh Hà