Bức xúc vì xe quá tải: Nhà đầu tư làm "chuyện ngược đời"

04/11/2014 09:04

Kiểm soát tải trọng xe là chủ trương lớn của Chính phủ, được Bộ GTVT, các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng dốc sức triển khai.