Buộc thôi việc Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai dùng bằng giả

25/11/2021 21:26

UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Thông cáo báo chí về việc kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Thông cáo báo chí nêu rõ, ngày 24/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức.

Buộc thôi việc Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai dùng bằng giả 1

Ông Đàm Quang Vinh

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2021.

Trước đó, ngày 25/10/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã bị đình chỉ công tác là 15 ngày, để xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định vì hành vi sử dụng bằng giả.

Quyết Thắng