Ngày 31/1, Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing tổ chức sự kiện bàn giao đồng thời chia tay chiếc máy bay Boeing 747 cuối cùng được sản xuất. 
Chiếc Boeing 747 cuối cùng được bàn giao cho hãng hàng không Atlas Air ở phiên bản chở hàng.
Ngày 31/1, Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing tổ chức sự kiện bàn giao đồng thời chia tay chiếc máy bay Boeing 747 cuối cùng được sản xuất. Chiếc Boeing 747 cuối cùng được bàn giao cho hãng hàng không Atlas Air ở phiên bản chở hàng.
Trang Trần (Theo Reuters, CNN)