Buông lỏng quản lý đất đai, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kiểm điểm

05/05/2020 12:16

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang năm 2011-2017 phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý đất đai tại thời kỳ này.

Buông lỏng quản lý đất đai, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kiểm điểm 1
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những thiếu sót, vi phạm

Buông lỏng quản lý đất nông nghiệp

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh này và các đơn vị hành chính cấp huyện chưa kịp thời, chậm so với quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện, trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ (dưới 500 m2) trên địa bàn huyện Phú Quốc, dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo này diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch.

Cơ quan thanh tra đánh giá: Việc buông lỏng quản lý rừng của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã dẫn tới tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được ngăn chặn xử lý. Thậm chí, có một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Việc UBND tỉnh Kiên Giang không giao cho chủ rừng hoặc đơn vị có chức năng khai thác để khai thác tận thu gỗ rừng tại dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dài do Công ty CP Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư là vi phạm Thông tư số 35/2011 của Bộ NN&PTNT. Dù hiện UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phân loại, định giá số lượng gỗ và Công ty CP Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng tiền tận thu gỗ, song kết luận thanh tra vẫn cảnh báo nguy cơ thất thoát hơn 12.930 m3 gỗ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang tiến hành thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc. Thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc Vườn Quốc gia và Rừng phòng hộ Phú Quốc.

Đề nghị xem xét thu hồi 43 dự án

Theo Thanh tra Chính phủ, trong thời kỳ từ năm 2011-2014, toàn bộ 145/145 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, vi phạm luật Đất đai 2003.

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên đã dẫn đến nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ trong thời gian dài; có trường hợp đã được gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng chậm được xử lý theo quy định, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định của pháp luật để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; còn thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm chính đối với vi phạm thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra.

Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ nêu rõ Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm. Kiên Giang cũng phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Phùng Đô