Buýt nhanh BRT kết nối với những tuyến buýt thường nào?

07/01/2017 18:21

Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa được kết nối với 26 tuyến buýt thường.

buýt nhanh brt kết nối với những tuyến buýt thường nào?

Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa được kết nối với 26 tuyến buýt thường

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, để tiện cho hành khách theo dõi và sắp xếp lộ trình, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lập danh sách các tuyến buýt thường kết nối với xe buýt nhanh BRT, chi tiết từng điểm dừng cụ thể.

Theo đó, hiện tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa đã được kết nối với 26 tuyến buýt thường trên lộ trình (gồm 2 điểm đầu cuối và 21 điểm dừng đỗ). 

Dưới đây là danh sách cụ thể các tuyến buýt thường kết nối với tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa; Nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT và các điểm dừng nhà chờ xe buýt thường:

buýt nhanh brt kết nối với những tuyến buýt thường nào?

 

T.Bình