Cà Mau chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, CCVC

23/09/2017 13:40

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, CCVC.

cà mau chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, ccvc

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: G.M

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn “khẩn” gửi các Sở, ban, ngành, địa phương đề nghị chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để đảm bảo giải quyết tốt các thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cán bộ, CCVC tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phải hướng dẫn, giải thích tận tình, cụ thể, chu đáo để người dân, doanh nghiệp dễ thực hiện, hạn chế tối đa việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Đồng thời, việc giải quyết phải được công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt là về quy trình, thời gian, thẩm quyền và trình trạng giải quyết hồ sơ để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát.

“Nếu cơ quan, đơn vị nào để chậm trễ, quá hạn phải kịp thời xin lỗi theo quy định; đồng thời xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm điểm, xử lý”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương cần phải kịp thời chuyển đổi, thay thế các cán bộ, CCVC thường xuyên bị đánh giá không hài lòng. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chậm trễ, cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc tự đặt thêm yêu cầu, quy định ngoài thủ tục được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Gia Minh