Cà Mau: Còn cấp phó vượt quy định, không được bổ nhiệm mới

21/05/2018 20:21

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu đơn vị còn số lượng cấp phó vượt quy định thì không được bổ nhiệm mới...

cà mau: còn cấp phó vượt quy định, không được bổ nhiệm mới

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện ngay việc sắp xếp số cấp phó vượt quy định. (Ảnh minh họa)

Ngày 21/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa có công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo tuyển dụng được người thực sự có năng lực, đạo đức; quy hoạch, bổ nhiệm đúng người thực sự có tâm, có tài; tổ chức rà soát, thanh kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có).

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện thanh, kiểm tra công tác cán bộ theo đúng quy định. Trong dó, cần lưu ý việc tuyển dụng công chức, viên chức; việc tuyển dụng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo các cấp.

“Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có số lượng cấp phó vượt quy định thì không được bổ nhiệm mới cấp phó (cấp phó cùng cấp đang có số lượng vượt quy định); thực hiện ngay việc sắp xếp số cấp phó vượt quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Gia Minh