Cà Mau: Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tân Lộc bị kỷ luật

20/03/2023 20:25

Ông Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tân Lộc (Cà Mau) vừa bị kỷ luật khiển trách do để xảy ra sai sót trong quản lý, điều hành.

Tối 20/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Ông Dũng bị kỷ luật vì với trách nhiệm là Thủ trưởng nhưng để xảy ra sai sót trong quản lý, điều hành.

cà mau: hiệu trưởng trường thcs - thpt tân lộc bị kỷ luật

Trường THCS - THPT Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị phản ánh có nhiều khoản vận động xã hội hóa chưa đúng quy định.

Trước đó, phụ huynh học sinh phản ánh, Trường THCS - THPT Tân Lộc vận động tiền xã hội hóa năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022 để mua sắm camera, tivi và một số trang thiết bị.

Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp trên 10 triệu đồng, lấy tổng số học sinh của lớp rồi cào bằng số tiền chia ra cho từng học sinh.

Sở GD&ĐT Cà Mau xác định, đây là nội dung phản ánh đúng. Việc vận động tiền xã hội hóa để mua sắm camera, tivi và một số trang thiết bị khác trong điều kiện dịch bệnh chưa phải là nhu cầu cấp thiết, gây khó khăn cho phụ huynh.

Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp trên 10 triệu đồng là chưa đúng quy định.

Cụ thể, trong 2 năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022, nhà trường vận động tiền xã hội hóa hơn 730 triệu đồng; vận động các nhà tài trợ bên ngoài trường hơn 417 triệu đồng. Tổng số tiền vận động hơn 1,1 tỷ đồng.

Sở GD&ĐT Cà Mau cũng cho rằng, nhà trường vận động xã hội hóa vào thời điểm sau dịch bệnh Covid-19 là chưa phù hợp, việc thu tiền vệ sinh chưa đúng với quy định.

Từ đó, Sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo Trường THCS - THPT Tân Lộc dừng ngay việc vận động xã hội hóa, thu tiền vệ sinh và các khoản thu dịch vụ khác khi chưa có ý kiến phê duyệt từ cấp có thẩm quyền.

Ngày 16/12/2022, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tân Lộc chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trả lại hơn 178 triệu đồng đã thu tiền xã hội hóa Quỹ khen thưởng của phụ huynh.

Lê Nguyễn