Cà Mau: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm quản lý đất đai

30/09/2020 18:48

Quản lý thiếu chặt chẽ, để các hộ dân lấn chiếm và xây nhà trên phần đất đã được giao, phát sinh tranh chấp, hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm.

Cà Mau: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm quản lý đất đai 1
Khuôn viên trường THCS Quách Phẩm Bắc. Ảnh: L.C

Ngày 30/9, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại trường THCS Quách Phẩm Bắc (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc).

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình sử dụng đất từ năm 2001 đến tháng 7/2020, Hiệu trưởng trường THCS Quách Phẩm Bắc qua các thời kỳ được giao quản lý sử dụng diện tích 8.148,5m2 đất công, nhưng quản lý thiếu chặt chẽ, để các hộ dân lấn chiếm và xây nhà trên phần đất đã được giao với diện tích 1.040,6m2. Từ đó, phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trường và tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi yêu cầu Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc qua các nhiệm kỳ về sai sót trong quản lý, điều hành để xảy ra tình trạng có hộ dân lấn chiếm đất để xây dựng công trình trên đất trường học.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc trong quản lý, điều hành chưa chặt chẽ và ông Lê Khắc Phi, Phó Chủ tịch UBND xã đã thiếu kiểm tra, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc kiểm điểm nghiêm túc có hình thức kỷ luật đối với công chức địa chính xã trong việc tham mưu UBND xã chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Đồng thời, kiểm điểm nghiêm túc có hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Việt Hảo đại diện nhà trường ký xác nhận giáp ranh khi chưa được ủy quyền.

Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc xử lý vi phạm hành chính đối với hộ dân lấn chiếm đất, cũng như chiếm đất xây dựng nhà trái phép trên đất trường học và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trả đất cho trường THCS Quách Phẩm Bắc.

Gia Minh