Thứ Bảy, 07/12/2019 14:58:32 Hotline: 0901 514 799

Cà Mau sẽ tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

02/03/2019 13:12

Việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm…

Keyword đầu tiên có dấu
Cơ sở cai nghiện ma túy tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau

Ngày 2/3, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; không kỳ thị phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi để họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TP Cà Mau tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương chưa có việc làm.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo nghề và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong Trại giam Cái Tàu, Trại giam Công an tỉnh và các Nhà tạm giữ thuộc công an huyện, thành phố và trại viên trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trong các trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND các huyện, TP Cà Mau chủ động nghiên cứu, ban hành các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

“Lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí ngân sách, huy động nguồn lực khác của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Gia Minh