Cà Mau xin cử cán bộ đi nước ngoài học quản lý tàu cá

26/08/2018 14:40

Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau có Tờ trình gửi UBND tỉnh xin cử 18 người đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan.

cà mau xin cử cán bộ đi nước ngoài học quản lý tàu cá

Tàu cá đang neo đậu tại cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau). Ảnh: G.M

Ngày 26/8, nguồn tin của Báo Giao thông, nhằm từng bước hiện đại việc quản lý tàu cá, đáp ứng các quy định trong nuớc và quốc tế, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh này, xin chủ trương thành lập Tổ công tác đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan, với thời gian trong vòng 6 ngày (4 ngày làm việc, di chuyển tại Thái Lan và 2 ngày đi, về từ Cà Mau - TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, địa điểm dự kiến sẽ đến của Tổ công tác là Bangkok. Trong đó, có 1 điểm do ngành Thủy sản Thái Lan quản lý, 1 điểm do Hải quân Thái Lan quản lý và 1 tỉnh thuộc Vương quốc Thái Lan.

Thành phần dự kiến có khoảng 18 người, gồm đại diện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Biên phòng, UBND huyện Trần Văn Thời, UBND huyện U Minh, UBND huyện Phú Tân, doanh nghiệp, chủ tàu.

Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho cán bộ hưởng lương từ ngân sách. Các doanh nghiệp, chủ tàu tự chi trả chi phí khi tham gia cùng Tổ công tác. Dự kiến tổng kinh phí cho chuyến công tác là 255 triệu đồng.

Nội dung của chuyến học tập lần này là học tập kinh nghiệm các mô hình: Quản lý tàu cá và các chủ trương, chính sách về phát triển tàu cá; Bảo tồn nguồn lợi thủy sản gắn với cộng đồng, trách nhiệm ngành thủy sản, chính quyền, người dân trong việc quản lý tàu, ngư trường.

Nguyên nhân được Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đưa ra là do nguồn lợi hải sản suy giảm, nghề cá quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất trên biển chưa tốt, ý thức người dân chưa cao, hệ thống giám sát tàu cá mới thực hiện thí điểm còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh trong khâu triển khai lắp đặt, vận hành....

Gia Minh