Cả nhà làm “quan huyện” Kim Thành: Người trong cuộc nói gì? (Kỳ 2)

13/04/2017 07:39

Lãnh đạo Huyện ủy Kim Thành khẳng định, các trường hợp được điều động, bổ nhiệm đều nỗ lực phấn đấu để vươn lên.

Hoài Thu