Cá nhân vận động, tiếp nhận tiền từ thiện phải báo cáo chính quyền

04/06/2021 17:12

Cá nhân khi vận động, tiếp nhận tiền từ thiện phải thông báo với chính quyền địa phương và phối hợp với UBND nơi nhận tài trợ…

cá nhân vận động, tiếp nhận tiền từ thiện phải báo cáo chính quyền

Vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh "om" tiền từ thiện bị cộng đồng mạng phản đối gay gắt

Bộ Tài chính ngày 4/6 cho biết đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, dự thảo đã bổ sung một số điểm mới so với quy định cũ tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP.

Cụ thể, dự thảo bổ sung thêm quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do dịch bệnh, phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19 thời gian qua, thay vì chỉ quy định vận động đóng góp tự nguyện đối với thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng như hiện nay.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định theo hướng cho phép kéo dài thời gian tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện phù hợp với yêu cầu thực tế khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; Sửa đổi, bổ sung quy định nội dung chi hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Đáng chú ý, dự thảo quy định, cá nhân khi vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố thì thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tiếp nhận.

Đồng thời, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi tài trợ để đảm bảo phân phối kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch và thực hiện công khai kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện trên các phương tiện truyền thông.

Dự thảo lần này cũng bổ sung thêm quy định cho phép các cơ sở y tế, quỹ từ thiện, cá nhân được vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, dự thảo còn đưa vào quy định về công khai (nội dung, hình thức, thời gian...) kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để đảm bảo minh bạch…

C.Sơn